Nyheder

Mimersgade udlejet

Mimersgade - 6.245m² - udlejet

Købenahvns borgerrepræsentationen vedtog 17. november 2012 at indgå lejekontrakt til et nyt sundhedshus på Nørrebro.

Idéen med et sundhedshus er, at samle sundhedstilbud i ét hus i bydelen, så det bliver nemmere for borgeren at navigere rundt. Sundhedshusene benyttes f.eks. til genoptræning,
sundhedsforebyggelse og sårplejeklinikker. Derudover er det også tanken, at praktiserende læger, såvel som fysioterapeuter, apotekere, kiropraktorer og andre sundhedsfaglige erhverv i bydelen kan leje sig ind.

Deas Erhverv er glade for, at have været medvirkende til at Nørrebro, København, har fået sit eget sundhedshus i Mimersgade. Vi har netop her udlejet 6.245m² til Københavns
Kommune, som allerede nu er i gang med at indrette ejendommen til formålet.

Ejendommen i Mimersgade er ejet af 3F.