Om os

Vores værdier

Faglig
Vi arbejder professionelt og effektivt. Vi løser opgaverne på et højt fagligt niveau og er parate til at dele vores viden og erfaringer med hinanden og vores kunder. Det stiller krav om, at vi løbende videreudvikler vores kompetencer, både kollektivt og som individer.
Fokuseret
Vi tager individuelt ejerskab for de opgaver og sager vi løser og slipper aldrig ansvaret for en sag, hvor vi får hjælp fra en kollega. Det stiller krav om, at alle forstår, at de yder et væsentligt bidrag til forretningen og anerkender et velfungerende fællesskab som en forudsætning for opnåelsen af vores mål.

Tilgængelig
Vi er lette at komme i kontakt med, og vi kommunikerer på en let forståelig måde. Det stiller krav om, at vi åbent stillet viden og information til rådighed, og at vi er tilstede, når der er brug for vores hjælp.

Visionær
Vi tænker i nye baner, ser tingene fra en ny side og stræber efter at gøre vores arbejde bedre hver dag. Det stiller krav om, at vi forstår vores kunder og markedet, behersker lovgivningen og ser muligheder blandt andet i ny teknologi.

Værdiskabende
I vores daglige arbejde skaber vi øget værdi for kunden, beboeren, sagen eller projektet. Vi opfatter værdiskabelse bredt - både som økonomisk, informativ og social værdiskabelse. Det stiller krav om, at vi er dygtige købmænd og respekterer, at vores arbejde påvirker mennesker.